Data Center
Kurumsal Olarak Vermiş Olduğumuz Hizmetler

Verimlilik Çözümleri

Data center’larda veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın yüksek performansta, kesintisiz çalışması çok önemlidir. Bunun yanında, gereksiz enerji ve maliyet kaybının da mümkün olduğunca önlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

SYSTEAM, data center projelerinde ihtiyaçları iyi analiz ederek doğru ve en verimli çözümün bulunması için uzman mühendis kadrosuyla çalışmaktadır. Farklılaşmış sonuçlar elde etmekte ve data center’ların operasyon maliyetlerini mümkün olan en düşük seviyede tutarak müşteriye verimli çalışan data center’lar kurmaktadır.
Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– Data Center Yönetim ve İzleme (DCIM)

– Network ve Storage Çözümleri

– Kabinet ve Koridor Kapama Sistemleri: Akıllı PDU, Ortam Denetleme (Isı, Nem, Su Baskını, vb)

– LED Aydınlatma Sistemleri

Güç Sistemleri

Kurumlar, data center’larında operasyonel süreklilik ve enerji verimliliği elde etmeyi amaçlamaktadır. Güç altyapıları; verimliliği, kullanılabilirliği (availability) ve ölçeklenebilirliği (scalability) doğrudan etkilemektedir. Data center’lar güç altyapısıyla doğrudan ilişkilidir. Elektriksel kesintiler, büyük felaketlere yol açabilmekte, kurumların önemli bir performans kriteri olan “downtime”ın (çalışmama süresi) yüksek olmasına neden olabilmektedir. Kötü tasarlanmış bir güç altyapısı, data center’ların gelecekte genişletilmesini de engellemektedir. Bunun yanında, güç altyapısı doğru ve akıllıca tasarlandığında yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlanıp verimlilik yükseltilebilir, maliyet azaltılabilir ve data center’lar genişletilmeye elverişli hale getirilir.

SYSTEAM, kurumlara doğru güç altyapısını kurma konusunda uzman çalışanları ve dünya lideri iş ortaklarıyla yenilikçi çözümler sunarak yedekli, bu sayede ihtiyaca yönelik, kesintisiz data center operasyonları çözümleri sunar.

Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– Data center standartlarına uygun olarak yedekli / yedeksiz güç altyapısı

– UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)

– Güç Dağıtım Sistemleri

İklimlendirme Sistemleri

Data center’larda belli bir sıcaklık seviyesini koruyan, düşük nemli ortamlar oluşturmak çok büyük önem taşır. Aktif cihazların ortam sıcaklığını arttırmayı engelleyecek şekilde tasarım yapılması, herhangi bir yangın riskini önlemenin yanında enerji tasarrufu bile sağlayabilmektedir. Bu nedenle, data center iklimlendirme altyapısı güç altyapısından ayrı düşünülemez. Soğutma, data center’larda önemli bir maliyet faktörüdür. Eğer kötü bir soğutma sistemi uygulanırsa data center’ı soğutmak için gereken enerji, aktif cihazları çalıştırmak için gereken enerjiyi aşabilir. Dolayısıyla data center’lardaki sıcaklık ve nem oranı kritiktir ve iklimlendirme altyapısı çok iyi tasarlanmalıdır.

SYSTEAM, Türkiye’de ve yurt dışında birçok data center projesi gerçekleştirmiş olması nedeniyle iklimlendirme altyapısında da uzmanlaşmıştır. Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla “free cooling” (serbest soğutma) seçeneğini göz önünde bulundurduğu çözümler sunmaktadır.

Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– Hassas Kontrollü Klima Sistemleri

– In-Row Cooling Sistemleri

Güvenlik Sistemleri

Düzgün bir planlama ve tasarım sayesinde güvenli, korunabilir ve az maliyetli data center’lar kurmak mümkün. Güvenlik sistemi, data center’ların olmazsa olmaz bir parçasıdır, ancak data center’lardaki güvenlik sistemlerinden bahsederken konuyu 2 farklı başlıkta incelemek gerekir: Fiziksel güvenlik ve felaket güvenliği.

Fiziksel güvenlik için son zamanlarda başvurulan çözümlerden biri kafes sistemidir; her kabinin önlü arkalı her kapısında şifre veya parmak okuyuculu güvenlik mekanizması bulunması, güvenliği arttırıcı önlemlerden biridir. Bu güvenlik mekanizmaları kabin başına olabildiği gibi daha düşük seviyeli olarak sadece oda başına da kurulabilmektedir. Daha sıkı güvenlik gereken durumlarda çok katmanlı fiziksel güvenlik sistemleri kurulabilir: güvenli perimetre, biometrik/kartlı geçişler ve video izleme sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hem data center’a girişte hem data center içindeyken ziyaretçi erişimi görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Kapsamlı CCTV video kamera izleme sistemlerinin yanısıra güvenlik ihlali alarmları ve fiziksel bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren data center’larda uygulanabilmektedir.

Felaket güvenliği için ise öncelikle yangın ve sıvı sızıntısı algılama gibi mekanizmalar, olası felaketlerde acil müdahale sağlama açısından kritiktir. Data center’larda elektrik, su, ses ve veri gibi hizmetler için ekstra kaynaklar bulunmalı, felaket kurtarma mekanizmaları kurulmalı ve felaket durumunda sorumlu kişilerin rolleri önceden belirlenmiş olmalıdır. Özellikle data center’larda, birçok ısıya duyarlı elektrikli aktif cihaz bulunması ve havasında statik elektrik olması dolayısıyla, yangının oluşması ve yayılması çok kolaydır. Dolayısıyla iklimlendirme sisteminden ayrı düşünülemeyen yangın algılama sisteminin doğru bir mühendislikle kurulması hayati önem taşır. Örneğin, yangın algılama dedektörlerinin çapraz konumlandırılmaları, yanlış alarmı önlemek açısından çok önemlidir. Bunun dışında, sıvı sızıntısı algılama da yine data center’lar için oldukça kritikti. Sıvılar binanın her yerine kolayca yayılabilme özelliği dolayısıyla data center’lar için büyük risk teşkil ederler. Birçok elektrikle çalışan aktif cihazın olduğu bu ortamlarda herhangi bir sıvının yol açacağı tehlike, diğer bir deyişle yüksek maliyet ve verileri kullananların mağduriyeti gibi olası zararlar, görmezden gelinemez. Bu tehlikeyi elimine edebilmek adına doğru mühendislikle doğru konumlara yerleştirilecek doğru sıvı sızıntısı algılama dedektörleri ve kabloları gerekmektedir. Bu şekilde sızıntıyı hızlıca tespit edip alarm ve/veya ileti gönderme mekanizmaları yoluyla acil müdahaleye olanak sağlayan sistemlerin kullanımı kritiktir.

SYSTEAM, bu alanda birlikte çalıştığı lider iş ortaklarıyla güvenli çözümler sunmaktadır.

Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– KVM (Keyboard, Video, Mouse): Uzaktan Sunucu Yönetimi için.

– Geçiş Kontrol

– CCTV

– Yangın Söndürme

– Sıvı Sızıntısı Algılama ve Alarm

Altyapı Sistemleri

Data center’larda veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın performans kaybı olmadan sürekli olarak yüksek kalitede çalışması için en temel süreç, akıllı bir fiziksel altyapının tasarlanmasıdır. Data center’larda en çok öne çıkan, olmazsa olmaz koşul “süreklilik”, diğer bir deyişle “kesintisizlik”tir. Veri iletişiminin kesintisizliği sağlanmadığı, dolayısıyla bunu sağlayacak bir fiziksel altyapı kurulmadığı sürece data center’lar gereken amaca hizmet edemez olur. Fiziksel altyapı tasarlanırken, yapısal kablolamanın gelecekteki olası müdahaleler göz önünde bulundurularak tasarlanması ve zemin altı, kabin üstü gibi ihtiyaca en uygun çözümün seçilmesi gerekmektedir.

SYSTEAM, data center ve fiziksel altyapı konularındaki bilgi birikimi ve deneyimlerini birleştirerek data center fiziksel altyapıları için mükemmel çözümler üretir. Her farklı projenin birbirinden farklı ihtiyaçlara sahip olduğunun bilinciyle, her yeni data center projesinin başında müşterinin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeyi ilke edinmiştir.
Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– Yapısal Kablolama Sistemleri

– Omurga ve Aynalama Kablolamaları

– Bakır ve Fiber Optik Kablo Kanalları

– Yükseltilmiş Döşeme ve Sismik Koruma

– Kablo ve Boru Geçişleri Yalıtımı

– Topraklama

Uptime TIER Sertifikasyonu

Uptime TIER Sertifikasyonu, uluslararası kabul görmüş Uptime Institute kurumu tarafından sağlanan data center sertifikasyonudur. Bu sertifika, data center’ların olağanüstü hallerde dahi çalışmaya devam edebileceğini gösteren yeterlilik sertifikasıdır. Bu sertifikanın bir data center’a verilmiş olması demek, o data center’ın performans, verimlilik ve güvenilirliğinin onaylanmış olması demektir. Ayrıca, firmaların data center’larının performansını ve ROI’sini (return on investment) ölçmek için veri sağlamaktadır.

SYSTEAM, tamamladığı data center projelerini Uptime TIER sertifikaları ile sertifikalama yetkinliğine sahiptir. Bu sertifika ile firmalar data center’larının uluslararası hizmet vermesini kolaylaştırmakta, ayrıca firma değerlerini arttırmaktadır.

Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:

– Topoloji Tasarımı ve Denetimi (Topology Design and Audit)

– Uygulama Denetimi (Implementation Audit)

– Operasyonel Sürdürülebilirlik (Operational Sustainability)

– Dokümantasyon ve Sertifikalandırma

– Periyodik Denetleme