Firma Profili
SYSTEAM olarak çalışma prensiplerimiz

Kalite Politikası

SYSTEAM, müşterilerine en yüksek kalitede hizmet verebilmek, verimli ve hızlı çalışmak adına 2006 yılında süreçlerini ISO 9001 standartlarıyla uyumlu hale getirmiş ve kalite belgesine sahip olmuştur. 2006 yılından itibaren her yıl gelişen kalite standardizasyonuna ayak uydurmuş, süreçlerini ISO 9001 standardı ile uyumlu hale getirerek belgelerini yenilemiştir. Gelecek yıllarda da kalite sertifikalarını güncellemeye, müşteri memnuniyetini sağlamak ve değişen/gelişen iş dünyasının gerekliliklerine ayak uydurmak adına gerekli kalite belgelerine sahip olmaya devam edecektir.

ISO 9001 standardına uyumluluk ile hedeflenen;

• süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve belli bir standarda göre dokümante edilerek takip edilmesi,

• hedeflerin kalite hedefleriyle uyumlu şekilde belirlenip tüm şirketçe takım ruhuyla bu hedefler doğrultusunda çalışılması,

• performansları etkileyecek problemlerin düzeltici/önleyici faaliyetlerle önüne geçilmesi,

• yaratıcı ve verimlilik sağlayıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesidir.


SYSTEAM, kalite politikasını ISO 9001 standandardı ile uyumlu şekilde geliştirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasıyla birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

SYSTEAM, çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) önemsemekte ve bunu yasal yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirmek adına 2012 yılından itibaren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin denetiminden geçmektedir. İSG ile ilgili geliştirmesi gereken noktaları ve hedefleri kayıt altına almakta, ve düzenli olarak iyileştirmektedir. Yasal yönetmelik çerçevesinde alınması gereken belgeleri almakta, süreçlerinin İSG yönetmeliği ile uyumluluğuna dikkat etmektedir. Ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini sürekli analiz edip iyileştirmeye çalışmakta, yeni işe alınan takım arkadaşlarının bu bilinci benimsemeleri için eğitimler gerçekleştirerek tüm çalışanlarının ortak bilinçte buluşmalarını hedeflemektedir.
Çalışma Prensibi
Çözüm başarılı bir süreçten geçer
Arıza Bildirimi
Arıza Tespiti
Sorun Çözümü
Mutlu Müşteri