Network Entegrasyon
Kurumsal Olarak Vermiş Olduğumuz Hizmetler
Kahramanmaraş Fiber Optik Sonlandırma

Network Sistemleri

Günümüzde hiçbir kurumun süreçlerinin network sistemi olmadan işlemesi düşünülemez. Sürekli değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte müşterilerin beklentileri de artmaktadır. Böyle bir çağda, özellikle müşteri memnuniyetini gözeten kurumlar için, bütünleşik bir network sistemi sadece zorunlu değil, aynı zamanda son teknolojiye uyumlu olmalıdır.
Böylesine önemli bir alandaki çözümlerin ihtiyacı karşılayacak şekilde ancak aynı zamanda geleceğe yönelik olması kritiktir. SYSTEAM bu doğrultuda hareket ederek sunduğu uçtan uca çözümlerle 1989’dan beri süregelen bilgi birikimi ve deneyimini birleştirerek müşterilerine yüksek performanslı bütünleşik network sistemi hizmetleri sunmaktadır. SYSTEAM, müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz edip optimum network sistemi çözümünü belirlemekte ve buna yönelik son teknoloji ürünlerle verimli ve gelecek teknolojilere uyum sağlayabilecek, genişletilebilir bir sistem üzerinden çalışmalarını sağlamaktadır. Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:
-Network ihtiyaçlarinin analizi
-Analizlere cevap verecek network tasarımı
-Uygun LAN/WAN ürünlerinin (omurga ve kenar switch’ler, router’lar) belirlenmesi
-Uygun güvenlik ürünlerinin (Firewall) belirlenmesi
-Kurulum ve Devreye Alma Hizmetleri

Kablosuz İletişim Sistemleri

Modern teknolojinin sağladığı faydalardan biri de iletişimin kesintisiz, her an her yerden ulaşılabilen, az zaman ve maliyet harcanan bir şekilde gerçekleşebilmesidir. Kablosuz iletişim sistemleri, bunu sağlamanın en temel yollarından biridir. Oldukça sık kullanılan bir sistem olsa da ihtiyaca uygun, akıllı bir sistem kurulmaması tüm iş süreçlerinin sekteye uğramasına neden olur.
SYSTEAM, kablosuz iletişim sistemleri kurmak konusunda müşteri ihtiyacını iyi analiz ederek konusunda uzman çalışanlarının akıllı tasarımlarıyla yüksek kaliteli çözümler sunar. Kablosuz erişim noktaları için doğru noktaların belirlenmesi ile başlayarak sistemlerin kurulup test ve devreye alınmasına kadarki tüm süreçlerde hizmetler sunar.

Server / Storage / Sanallaştırma Sistemleri

Veri güvenliği ve iş sürekliliğinin kritik olduğu günümüzde doğru Server (sunucu) ve Storage (depolama) çözümleri de gittikçe daha büyük önem taşımaktadır. Günümüzün artan görüntü ve ses kaliteleri dolayısıyla eskisine göre daha yüksek kapasiteli depolama alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Firmaların network altyapısındaki kesinti, hız ve performans düşüklüğü gibi olası problemleri minimize edip düşük maliyetle yüksek verimlilik sağlamak adına doğru Storage çözümleri kritiktir. Sanallaştırma da bu önemli çözümlerden biri olarak günümüzde artan bir taleple kullanılmaktadır. Veri kullanımını kolaylaştıran, mevcut Server altyapılarından mümkün olan en yüksek seviyede verim ve performans almayı sağlayan sanallaştırma çözümleri, firmaların maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.
Mevcut ve gelecekteki olası ihtiyaçlar doğrultusunda mümkün olan en yüksek seviyede performans ve kapasite için firma iş süreçlerinin doğru analizi ve geniş teknik bilgi birikimi gerekmektedir. SYSTEAM, bu alanda uzman iş ortaklarıyla yüksek kaliteli, akıllı, ölçeklenebilir ve esnek çözümler sunmaktadır.
Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:
– Sunucu, Storage ve Sanallaştırma yazılımlarının temini, montajı, devreye alınması ve network ile entegrasyonu

IP TelefonSistemleri

Geleneksel analog Pbx sistemlerinin yerine günümüzde IP tabanlı telefon sistemleri tercih edilmektedir. Bunun nedeni, hem gelişen teknolojiye ayak uydurarak kurumda kullanılan diğer network sistemleriyle bugün ve gelecekteki potansiyel geliştirmeler için bütünleşik bir yapı kurmak hem kurulum ve işletim maliyetlerini azaltmak hem de daha yüksek güvenlik sağlamaktır. Bilgisayarların bağlı oldukları network üzerinden veri, ses ve görüntü bağlantılarını da gerçekleştirerek destek süreçlerini kolaylaştıran, az maliyetli ve entegrasyonu kuvvetli bütünsel bir yapı oluşturulabilmektedir.
SYSTEAM, tüm veri, ses ve görüntünün tek bir IP tabanlı ağ üzerinde birleştirilmesi adına uçtan uca çözümler sunabilmektedir. Süreçlerini hızlı ve esnek bir şekilde yönetmek isteyen şirketlerde IP Tabanlı Entegre Servisler (IP Integrated Network) kurmak için SYSTEAM, bu konuda uzman çalışan kadrosuyla uzun ömürlü IP tabanlı bütünleşik çözümler sunmaktadır.
Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:
– IP Tabanlı ve Analog Telefon Santralı Çözümleri
– Sesli Yanıt Sistemleri
– Call Center (Çağrı Merkezi) Çözümleri
– Otel Yönetim Sistemleri (PMS) Entegrasyonu

IP TV Ve Digital SignageSistemleri

Televizyon, video, ses, metin, grafik, verinin IP tabanlı network’ler üzerinden istenilen seviyede güvenlik, interaktivite, güvenilirlik ve servis kalitesi ile sunulması için IP TV sistemleri kullanılmaktadır. Bu bilgiler IP protokolü üzerinden ses, video ve kontrol sinyalleri ile istenilen hedef grup ile paylaşılarak az maliyetli, güvenli ve etkili iletişim fırsatı sunmaktadır. Digital Signage, IP üzerinden multimedya gösterme sistemidir. Doğru hedef kitlesine kolayca ve düşük maliyete ulaşabilmek için birçok şirketin tercih ettiği bu sistem, şirketlerin vermek istediği mesajı müşteri profiline göre değiştirebilme yeteneğiyle rakiplerinden sıyrılmalarına yardımcı olmaktadır.
Kurumsal kimliğin ve verilen mesajın kaliteli bir şekilde sergilenmesinde çok önemli rol oynayan bu sistemler, SYSTEAM’in öne çıktığı çözümlerinden biridir. Müşteri ihtiyacının belirlenmesi, sistemin tasarlanması, kurulumu ve devreye alınması, sonrasında teknik desteği ile ilgili çözümler sunan SYSTEAM, bu alanda da pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

IP TV Ve Digital SignageSistemleri

Televizyon, video, ses, metin, grafik, verinin IP tabanlı network’ler üzerinden istenilen seviyede güvenlik, interaktivite, güvenilirlik ve servis kalitesi ile sunulması için IP TV sistemleri kullanılmaktadır. Bu bilgiler IP protokolü üzerinden ses, video ve kontrol sinyalleri ile istenilen hedef grup ile paylaşılarak az maliyetli, güvenli ve etkili iletişim fırsatı sunmaktadır. Digital Signage, IP üzerinden multimedya gösterme sistemidir. Doğru hedef kitlesine kolayca ve düşük maliyete ulaşabilmek için birçok şirketin tercih ettiği bu sistem, şirketlerin vermek istediği mesajı müşteri profiline göre değiştirebilme yeteneğiyle rakiplerinden sıyrılmalarına yardımcı olmaktadır.
Kurumsal kimliğin ve verilen mesajın kaliteli bir şekilde sergilenmesinde çok önemli rol oynayan bu sistemler, SYSTEAM’in öne çıktığı çözümlerinden biridir. Müşteri ihtiyacının belirlenmesi, sistemin tasarlanması, kurulumu ve devreye alınması, sonrasında teknik desteği ile ilgili çözümler sunan SYSTEAM, bu alanda da pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Yapısal KablolamaSistemleri

Yapısal Kablolama sistemleri, bir binanın tüm haberleşme ve kontrol sinyallerinin iletimini sağlayan kablo altyapısı ile aktif ve pasif cihazları kapsar. Network entegrasyon çözümlerinde temeli oluşturduğu için oldukça önemlidir. Kablolama altyapısı yıllarca değişmeden kullanılmaya uygun olması ve hızlı, sorunsuz çalışması gerektiğinden, tasarımı ve uygulaması mükemmel yapılmalıdır. Doğru mühendislik çalışması yapılmadan kurulan altyapılar, daha sonra hız ve bağlantı problemleri doğurabilmektedir. Doğru mühendislik çalışmasının yanında genişletilebilir şekilde geleceği düşünerek tasarlanan altyapılar, bir binanın tüm iletişim sistemlerinin tek bir noktadan yıllar boyunca sorunsuz işlemesine olanak sağlar. Bunun için yüksek kaliteli ve mevcut/potansiyel ihtiyaca uygun bakır ve fiber kablolalar ile bunların doğru uygulanması çok önemlidir. Adını fiber optikten alan SYSTEAM, hem fiber hem bakır kablolamada uyguladığı işçilik ve verdiği hizmetlerle sektöründe bir adım öndedir.
SYSTEAM, test ve ölçüm cihazlarındaki bilgi birikiminden kaynaklanan üstünlüğü ile kurulan kablolama sistemlerinin standartlara uygunluğunu doğrulayıp sertifikasyonunu sağlamaktadır. SYSTEAM, bu sertifikasyonlarda kullanılması gereken test ve ölçüm cihazlarının distribütörlüğünü yapması dolayısıyla testten eğitime kadar tüm süreçlerde uzmanlığının avantajlarını hizmetlerine yansıtmaktadır.
SYSTEAM, 1989’dan beri Yapısal Kablolama alanında derin tecrübeye sahip olup hem fiber hem bakır kablo altyapısı ve farklı ihtiyaçlara yönelik aktif ve pasif cihazlarla sunduğu mükemmel projelendirme çözümleriyle lider konumdadır. Yapısal Kablolama çözümü, SYSTEAM’in sunduğu uçtan uca network entegrasyon çözümlerinin önemli ve temel bir parçasıdır.
Bu alanda SYSTEAM’in sağladığı hizmetler:
– Bakır Kablolama Çözümleri
– Fiber Kablolama Çözümleri
– GPON Çözümleri –

Anahtar teslim Tasarım, Malzeme Temini, Kurulum, Test ve Devreye Alma hizmetleri