SENKRONİZASYON
Kurumsal Olarak Vermiş Olduğumuz Hizmetler

Birincil Referans Kaynakları

Bir senkronizasyon ağındaki tüm saatler birincil referans kaynağından referans almaktadır. Uluslararası standartlara uygun, en yüksek seviyede zaman veya frekans doğruluğu için doğru uygulama çok önemlidir. Özellikle telekom sektöründe oldukça önemli olan dijital sinyallerin verimli aktarımı için yüksek seviyede doğru çalışan saatlere ihtiyaç vardır. Bu çözümlerde genel olarak sezyum saat teknolojisinin yanısıra GPS alıcılar da kullanılmaktadır. Her zaman ve doğru şekilde sinyal üreten birincil referans kaynaklarının yanlış mühendislik ile uygulanması durumunda servis kalitesine büyük ölçüde zarar verilmiş olur. Bu tür risklerle karşılaşmamak için Fotech, en yeni teknolojiyi kullanan, alanında uzman global iş ortaklarının ürünleri ve kendi uzman mühendis kadrosunun çalışmalarıyla müşterilerine sorunsuz bir senkronizasyon çözümü sağlamaktadır. İş ortaklarının işletimi kolay, küçük boyut ve düşük ağırlıktaki cihazları ile doğru mühendislik uygulamalarını birleştiren Fotech, zaman, iletişim ve navigasyon sistemlerinin gerektirdiği hassasiyete uygun çözümler sunmaktadır.

GNSS Sistemleri

GNSS (Global Navigation Satellite System) çözümleri ile saatler, network’e en doğru frekansı sağlarlar. GNSS alıcı (receiver) ürünler sayesinde en doğru ve güvenilir PTP (Precision Time Protocol) / SyncE (Synchronous Ethernet) / NTP (Network Time Protocol) frekans ve faz senkronizasyonu elde edilebilir. Bu çözümlerle zamanlama, mevcut paket altyapısı üzerinden kolayca dağıtılabildiği gibi mevcut frekans senkronizasyon sinyalleri topluca da dağıtılabilmektedir. LTE gibi yeni nesil network teknolojisini destekleyen, doğru faz ve frekans bilgisi iletilebilmektedir. Doğru uygulamalarla, zamanlama performansının sürekli izlenmesi, gerekli durumlarda alarm vermesi de mümkündür. Fotech, en yeni teknolojiyi kullanan, alanında uzman global iş ortaklarının ürünleri ve kendi uzman mühendis kadrosununun çalışmalarıyla müşterilerine bu çözümü sunarak sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.

PTP/SyncE/NTP Sistemleri

PTP (Precision Time Protocol), SyncE (Synchronous Ethernet) ve NTP (Network Time Protocol) çözümleri; senkronizasyonun IP, IP/MPLS, Ethernet, IP/xPON ve IP/xDSL gibi IP tabanlı network’ler üzerinden dağıtılmasıdır. Bu çözümleri sağlayan ürünlerle ana taşıyıcı (backhaul) network’ler için tüm senkronizasyon ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Bu çözümler sayesinde network ölçüm ve kontrolü sağlanmaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber doğruluk, hassasiyet ve güvenilirlik git gide arttırılmaktadır.

Fotech, müşteri ihtiyacını analiz edip en uygun senkronizasyon çözümünü belirlemekte ve mühendislikten uygulamaya kadar her aşamada aktif rol alabilmektedir.

SSU/SDU Sistemleri

Telekomünikasyon hizmetlerinin oldukça genişlediği günümüzde, çok karmaşık network uygulamalarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bu network’lerde birçok aktif cihaz yer almakta ve bunların senkronizasyonu büyük önem teşkil etmektedir. Aksi durum, firmaların düzgün işlemeyen, kalitesiz hizmetler vermesine yol açabilir. Genişleyen telekomünikasyon hizmetleri nedeniyle karmaşıklaşan network’lerde, tamamlayıcı ekipmanları senkronize etmek için network düğümlerinde (node) ekstra çıkış kapasitesi gerekmektedir.

SSU’lar (Synchronization Supply Unit) güvenilir bir senkronizasyon dağıtımı için kullanılmaktadır. Aldıkları senkronizasyon sinyalini filtreleyerek daha yüksek frekanslı faz gürültüsünü giderirler, ölçeklendirilebilir sayıda çıkış sağlayarak diğer lokal cihazları senkronize etmek için dağıtım sağlarlar ve giriş referansları kaybolsa bile yüksek kaliteli çıkış üretmeye devam edecek kabiliyete sahiptirler.

SDU’lar (Synchronization Distribution Unit) ise senkronizasyon referanslarının switch gibi network ekipmanlarına dağıtımı için kullanılır.

Fotech, müşteri ihtiyacını analiz edip en uygun senkronizasyon çözümünü belirlemekte ve mühendislikten uygulamaya kadar her aşamada aktif rol alabilmektedir.