Test ve Ölçüm
Kurumsal Olarak Vermiş Olduğumuz Hizmetler

Bakır / Optik Test, Sertifikasyon ve Doğrulama Cihazları

Bakır / Optik Test Cihazları sayesinde veri, ses ve görüntü aktarımı sağlayan kabloların performans ölçümü yapılabilmektedir. Aynı zamanda performans ölçümü yapılan kabloların geçti/kaldı (pass/fail) raporlamaları veya sertifikasyon ve doğrulama cihazlarıyla (Certifier, Verifier) kullanıma uygunluğunu gösteren belgelemeler de sağlanabilmektedir. SYSTEAM, bu alanda uzman global iş ortaklarının ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü ve uygulamasında çözümler sunmaktadır. Bu alanda kullanılan ürünlerin bazıları: OTDR (Optical Time-Domain Reflectometers), Power Meter, OLTS (Optical Loss Test Sets), FIP (Fiber Inspection Probes), LAN Testers/Certifiers, Bakır Erişim/Multimedya Test Cihazları, vb.

Wireless Network Test Cihazları

Wireless Network çözümleri, bir network’ün yaşam döngüsünün her aşamasında ihtiyaç duyulan testleri adresleyen çözümlerdir. Bu çözümde, özellikle mobil operatörlerin mobil network’lerinin spesifikasyonlara uygun, optimum performans ile çalışmasını sağlayan test cihazları kullanılmaktadır. Wireless network test cihazları, artan kullanıcı sayısıyla beraber daha çok ihtiyaç duyulan işlevsellik, kapasite, birlikte çalışabilirlik, QoE (quality of experience) ve QoS (quality of service) özelliklerini sağlamaya yarayan analiz (örn. VoLTE analizi) ve canlı network’te sorun giderme (troubleshooting) gibi işlemleri yapmaya yaramaktadır. Bu test cihazlarının doğru kullanımı ve raporlanması için SYSTEAM global lider iş ortaklarının bu ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü ve uygulamasında çözümler sunmaktadır.

Transport ve Datacom Test Cihazları

DSn/PDH ve SONET/SDH, Carrier Ethernet ve Çokluservis Birleşik Network’lerin (Multiservice Converged Networks) test edilmesinde kullanılan bu test cihazları sayesinde firmalar günlük iş süreçlerini basitleştirip hızlandırabilmekte, tüm yeni geliştirilmiş yüksek-hızlı network’lerin talep edilen ve gelecekte edilecek olan hizmetlerini uygulamaya yetkin olduğunu ispat edebilmektedirler. SYSTEAM, bu alanda uzman global iş ortaklarının ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü ve uygulamasında çözümler sunmaktadır. Bu alanda kullanılan ürünlerin bazıları: Ethernet Test Cihazları, DSn/PDH ve Legacy SONET/SDH Test Cihazları, Fiber Channel Test Cihazları, IPTV Test Cihazları, vb.

Fiber Ek Cihazları

Fiber ek işlemi, iki optik fiberin kaynak yapılarak uç uca bağlanması işlemidir. Bu işlem sırasında önemli olan, iki fiberin son derece düzgün şekilde bağlanmasının sağlanması, böylece fiberlerden geçen ışığın yayılması veya geri yansımasının önlenmesidir. Böylece fiber ek ve çevresindeki alanların orjinal fiber kadar güçlü olması hedeflenmelidir. SYSTEAM, bu alanda uzman global iş ortaklarının ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü ve uygulamasında çözümler sunmaktadır.

Cihaz Kiralama Hizmetleri

SYSTEAM, global iş ortağıyla birlikte müşterilerinin test ve ölçüm cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere cihaz kiralama hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun çözümü tespit edip buna göre kiralama / satın alma / leasing gibi hizmetlere karar vermelerine yardımcı olmaktadır.